สมชาติ กิจยรรยง : 3 รายการ
เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ
เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ

สมชาติ กิจยรรยง
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 226 หน้า

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการฝึกอบรม ด้วยสุดยอดเคล็ดลับในหนังสือ เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ ที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกโอกาส รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการสอนงานเฉพาะรายบุคคลได้อีกด้วย และไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นวิทยากรมือใหม่ หรือวิทยากรมืออาชีพ หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณก้าวสู่การเป็นสุดยอดวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ และเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง!
เทคนิคการขายที่ประสบความสำเร็จ
เทคนิคการขายที่ประสบความสำเร็จ

สมชาติ กิจยรรยง
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 212 หน้า

ก้าวสู่การเป็นสุดยอดนักขายที่ ขายได้! ขายเป็น! และขายเก่ง! ได้ง่ายๆ ด้วยเล่มนี้เล่มเดียว!

เทคนิคการขายที่ประสบความสำเร็จ หนังสือที่รวบรวมสุดยอดเทคนิคเพิ่มพลังการขาย เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า เหมาะกับนักขายในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายตรง หรือเครือข่ายธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มยอดขาย รวมทั้งหัวหน้างาน และผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ที่ต้องการอบรมพนักงานให้ก้าวสู่การเป็นสุดยอดทีมขายที่เข้มแข็งและสร้างรายได้มหาศาลแก่องค์กร
ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ
ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ

สมชาติ กิจยรรยง
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 175 บาท, จำนวน 176 หน้า

ผู้นำมักจะถูกเชิญให้เป็นปาฐกถา หรือพูดเนื่องในโอกาสต่าง ๆ อยู่เสมอ ซึ่งการพูดที่ประสบความสำเร็จย่อมเป็นที่มาของความเคารพนับถือ ความรัก ความเชื่อฟัง และความยำเกรง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมพลังในการร่วมกันก้าวไปข้างหน้าสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ต้องการ โดยหนังสือเล่มนี้ได้แนะแนวทางการพูดที่ประสบความสำเร็จ เทคนิคการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน การพูดในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว