ฉวีวรรณ เศวตมาลย์, ดร. : 3 รายการ
ศิลปะการสอนคณิตศาสตร์
ศิลปะการสอนคณิตศาสตร์

ฉวีวรรณ เศวตมาลย์, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 280 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

คู่มือที่จะช่วยให้ผู้สอนคณิตศาตร์เกิดแนวคิดและนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาตร์ ส่งเสริมให้เกิดการสอนแบบแก้ปัญหา กิจกรรมในชั้นเรียนและอื่นๆ อีกมาก
ปกิณกะคณิตศาสตร์
ปกิณกะคณิตศาสตร์

ฉวีวรรณ เศวตมาลย์, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 70 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ความรู้วิธีสอนแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เกร็ดความรู้ ความรู้เรื่องมุม ฯลฯ
การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์
การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์

ฉวีวรรณ เศวตมาลย์, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ความเป็นมาของการพัฒนาหลักสูตร การประเมินและหลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศต่างๆ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ การบริหารพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตรและงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว