ธนกร โสรณสุทธิ์ : 1 รายการ
รหัสลับ รหัสความสำเร็จ The Rules of Work
รหัสลับ รหัสความสำเร็จ The Rules of Work

Richard Templar / ธนกร โสรณสุทธิ์ / สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 237 หน้า

คนบาง ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการทำงาน แต่พวกเขากลับ ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้รับการเลื่อนขั้น หรือแม้แต่ขึ้นเงินเดือน ! ในขณะที่บางคน ความสามารถไม่โดดเด่นแต่กลับก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้รับการเลื่อนขั้นปรับขึ้นเงินเดือนและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานได้อย่างน่าทึ่ง!พวกเขาทำได้อย่างไร ?

“รหัสลับ รหัสความสำเร็จ” หนังสือที่จะเปิดเผย “สูตรลับ” ที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่
ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานได้อย่างน่าทึ่ง !
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว