Edward Russell-Walling : 1 รายการ
MBA 50 หลักบริหาร
MBA 50 หลักบริหาร

Edward Russell-Walling / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 295 บาท, จำนวน 420 หน้า

หนังสือเล่มนี้จะช่วยไขปริศนาเกี่ยวกับ 50 แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษาด้านธุรกิจ จำเป็นต้องรู้ อาทิ กฎ 80:20, หลัก 4P ทางการตลาด หรือแม้แต่ Balance Scorecard ไว้อย่างครบครันในเล่มเดียว !
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว