สิทธิชัย ฝรั่งทอง, ดร. : 1 รายการ
ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด
ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด

สิทธิชัย ฝรั่งทอง, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 166 หน้า

ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันทางการค้าอันดุเดือด ในยุคแห่งการเปิดเสรีทางการค้า
ทุกองค์กรธุรกิจต่างล้วนมุ่งหวังที่จะปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
หน่วยงานโลจิสติกส์ของตนให้เหนือกว่าคู่แข่ง!

คำถามก็คือ คุณจะเหนือกว่า “คู่แข่ง” ได้อย่างไร?
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว