ชุติมา วัฒนะคีรี, ดร. : 1 รายการ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

ชุติมา วัฒนะคีรี, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นแนวทางให้เลือกนำกิจกรรมไปจัดให้เหมาะสมแต่ละบทเรียน นักเรียน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว