ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน : 6 รายการ
เส้นปกติของชีวิต
เส้นปกติของชีวิต

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 200 หน้า

อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของอาจารย์ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน...ผู้เขียนหนังสือขายดี "ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ"... หนังสือ "เส้นปกติของชีวิต" เล่มนี้จะเป็นการวิเคราะห์การล่มสลายของเศรษฐกิจทุนนิยม จากมุมมองของพุทธศาสนา ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่า สาเหตุของความวุ่นวายทั้งหมดในทุกวันนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเอาเส้นผิดปกติมาเป็นมาตรฐานและเป้าหมายปลายทางของชีวิต...การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง คือการหันมาเริ่มต้นรับฟังภูมิปัญญาในเรื่องการหลุดพ้นจากความทุกข์ อันเป็น ‘เส้นปกติที่แท้จริงของชีวิต’ นั่นเอง
ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน เล่ม 4
ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน เล่ม 4

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน / ส้มซ่า / ชนิกานต์ กิตติปฏิมาคุณ
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 152 หน้า

ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้านเล่มที่ 4 นี้ เป็นการสอนให้น้องๆ รู้เรื่องการเกิดแก่เจ็บตาย การเวียนว่ายตายเกิด กฎแห่งกรรม นรก สวรรค์ และวัฏฏะสงสาร ซึ่งผู้เขียนได้แนะนำคำใหม่ว่า "คุกชีวิต" ให้เด็กๆ ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น...

ที่จริงแล้ว หัวข้อเหล่านี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง แม้ผู้ใหญ่ก็ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ฉะนั้น การถ่ายทอดหัวข้อลึกซึ้งด้วยการใช้คำพูดที่ง่ายๆ เช่นนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจได้ดีขึ้น แม้ผู้ใหญ่ที่ยังสงสัยในเรื่องเหล่านี้อยู่ ก็จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งยวดจากหนังสือเล่มนี้เช่นกัน
ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน เล่ม 3
ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน เล่ม 3

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน / ส้มซ่า / ชนิกานต์ กิตติปฏิมาคุณ
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 152 หน้า

ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้านเล่มที่ 3 นี้เป็นการเริ่มสอนน้องๆ ให้รู้จักวิธีการฝึกสติปัฏฐานสี่ หรือ วิปัสสนา ซึ่งเป็นทางสายตรงที่จะช่วยให้ตัวใจของเด็กๆ มีความแข็งแกร่ง อดทน และเกิดปัญญา รู้ทางออกเพื่อแก้ปัญหาชีวิต ทำให้สามารถเป็นที่พึ่งของตัวเองได้อย่างแท้จริง

โดยวิธีการถ่ายทอดผ่านภาพการ์ตูนและบทละคร ทำให้เรื่องการฝึกสติปัฏฐานสี่ซึ่งแม้ผู้ใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องยากกลับกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันที ฉะนั้น จึงไม่เพียงแต่น้องๆ เท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ แม้คุณพ่อคุณแม่เองก็ยังจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายเช่นกัน
ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน เล่ม 2
ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน เล่ม 2

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน / ส้มซ่า / ชนิกานต์ กิตติปฏิมาคุณ
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 152 หน้า

หนังสือการ์ตูนชุดนี้ หากเยาวชนไทยมีโอกาสได้อ่านกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นแล้ว การฝึกฝนเรื่องพาตัวใจกลับบ้าน หรือ ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทยเรา ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างปัจจัยเพื่อให้เกิดสันติภาพในแผ่นดินไทยของเรา และหากความคิดนี้กระจายไปทั่วโลกจนเป็นที่ยอมรับขององค์การสหประชาชาติแล้ว การพาตัวใจกลับบ้านจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของโลก หากมีประชากรเพียงครึ่งหนึ่งของโลกที่รู้วิธีการพาตัวใจกลับบ้านแล้ว ดิฉันเชื่อแน่ว่า มนุษย์จะสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุขและแบกความทุกข์เท่าที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น คือ ทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย

จึงขอเชิญชวนให้ผู้ใหญ่ไทยทั้งหลายสนับสนุนการสร้างสันติภาพให้ชาวโลกโดยแนะนำหนังสือการ์ตูนชุดนี้ให้แก่บุตรหลานของท่านด้วยเถิด
ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน เล่ม 1
ปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้าน เล่ม 1

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน / ส้มซ่า / ชนิกานต์ กิตติปฏิมาคุณ
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 152 หน้า

หนังสือการ์ตูนชุดนี้เป็นเครื่องมืออันยอดเยี่ยมที่สามารถอธิบายการทำงานระหว่าง จิตกับใจ ได้อย่างชัดเจน โดยใช้ตัวละครของการ์ตูนเหล่านี้เป็นสื่อช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพการทำงานในจิตใจของตนเอง เช่น ในขณะที่คนกำลังกลุ้มใจ มีความทุกข์มาก ก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนว่าในขณะนั้น ตัวใจของตนเองกำลังถูก "หนูดำ" รังแก ทุบตี ทิ่มแทง อย่างไร
ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ
ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 240 หน้า

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของการพาผู้อ่านเข้าสู่สัจธรรมอันสูงสุด หรือ "พระนิพพาน" โดยผ่านความคิดของไอน์สไตน์ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ธรรม ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างแยบยล จะเหมาะมาก กับปัญญาชน ที่ไม่ได้สนใจพระพุทธศาสนามาก่อน รวมทั้ง เหมาะกับผู้อ่าน ที่อยู่ในขั้นตอนของการแสวงหาคำตอบให้กับชีวิต และเพิ่งเริ่มต้นสนใจธรรมะ โดยที่ยังไม่ชินกับคำศัพท์ยากๆ ของพระพุทธศาสนา

มุมมองต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนเป็นความคิดง่ายๆ ขั้นพื้นฐานของชีวิต แต่เป็นเรื่องง่าย ที่ซ่อนความลึกซึ้งของชีวิต ไว้อย่างมากมายมหาศาล
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว