ปัญญานันโท : 2 รายการ
ถอดรหัสชีวิต โลก และธรรม
ถอดรหัสชีวิต โลก และธรรม

ปัญญานันโท
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 155 บาท, จำนวน 176 หน้า

เรื่องของจักรวาล โลก และมนุษย์นั้น เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน ยากที่จะเข้าใจ นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจและพยายามศึกษาวิจัยกันตลอดมา แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมอันแท้จริงได้ หลายๆ ทฤษฎีก็ยังถูกโต้แย้งโดยนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันเอง หรือไม่เป็นที่ยอมรับกัน...
พระพุทธะกับวิทยาศาสตร์
พระพุทธะกับวิทยาศาสตร์

ปัญญานันโท
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 240 หน้า

บางคนอาจจะคิดว่า คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เกิดขึ้นเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว ขณะนั้น วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญรุ่งเรือง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงจะไม่ได้ทรงใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างแน่นอน ดังนั้น สิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบ น่าจะไม่ใช่สัจธรรมอย่างแท้จริง น่าจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัย เชื่อถือไม่ได้

โปรดอย่าเพิ่งด่วนสรุปเช่นนั้น...
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว