พระอาจารย์ สุมโน ภิกขุ : 2 รายการ
จิตที่สว่างไสว The Brightened Mind
จิตที่สว่างไสว The Brightened Mind

พระอาจารย์ สุมโน ภิกขุ / อานุภาพ ทัดพิทักษ์กุล
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 125 บาท, จำนวน 130 หน้า

ท่ามกลางยุคสมัยที่สังคมของเราเต็มไปด้วย "ภัยเงียบ" ซึ่งจิตวิญญาณของผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็ถูกครอบงำด้วยสภาพแวดล้อมรอบตัว...หนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้ ได้ถูกบรรจงเขียนขึ้นมา สำหรับผู้ที่เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และคนทำงานทุกๆ คน ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเปิดเผยถึงหนทางอันเรียบง่าย ในการทำให้จิตของคุณมีสติตื่นรู้อย่างเป็นธรรมชาติ อันนำไปสู่ความสุขสงบ และความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
ธรรมะจากพระภูเขา Monk in the Mountain
ธรรมะจากพระภูเขา Monk in the Mountain

พระอาจารย์ สุมโน ภิกขุ / เถรข้างวัด / กฤษฎาพร ชุมสาย ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 264 หน้า

ณ ถ้ำสองตา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพระภิกษุชาวอเมริกันรูปหนึ่ง จำวัดอยู่เพียงลำพังที่นั่นมานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยฉันอาหารมื้อเดียว ไม่รับกิจนิมนต์ ปฏิบัติธรรมอย่างสันโดษและจริงจัง...

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นการตอบข้อสงสัยของคนหลายชาติหลายภาษา เกี่ยวกับปัญหาชีวิตทางโลก ซึ่งพวกเขาอยากรู้ว่าหลักการปฏิบัติสมาธิ จะช่วยแก้ปัญหาที่พวกเขาประสบในชีวิตประจำวันได้อย่างไร คำถามแต่ละข้อล้วนน่าสนใจ และเป็นสิ่งที่พวกเราได้พบเจอกันทุกวัน ซึ่งพระอาจารย์ สุมโน ภิกขุ ก็ได้ให้คำตอบด้วยปัญญาอันชาญฉลาดที่ท่านได้จากการปฏิบัติสมาธินั่นเอง...
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว