สุภีร์ ทุมทอง : 2 รายการ
เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์
เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์

สุภีร์ ทุมทอง
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 224 หน้า

เป็นเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะ "เส้นทาง" เอาไว้ อันเป็นเส้นทางที่มุ่งตรงไปสู่จุดหมายปลายทางของทุกชีวิต...คือ การ "หลุดพ้น" จากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ อันเป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิง
แผนที่ภาวนา
แผนที่ภาวนา

สุภีร์ ทุมทอง
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 165 บาท, จำนวน 208 หน้า

หนังสือเล่มนี้ เกิดจากการถอดคำบรรยายธรรมโดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง เรื่อง "สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก" ซึ่งสำหรับการบรรยายในชุดนี้ ผู้บรรยายได้เลือกสรรสาระธรรมที่เห็นว่ามีความจำเป็น ที่ทุกท่านควรมีโอกาสได้รับรู้และนำไปปฏิบัติ...
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว