ทวี หองซง, ดร. : 4 รายการ
เทคโนโลยี Essential atlas of technology
เทคโนโลยี Essential atlas of technology

Parramon Editorial Team / ทวี หองซง, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

ความมุ่งหมายของหนังสือ "แผนภาพข้อมูลเทคโนโลยี" ที่สำคัญเล่มนี้ ก็เพื่อที่จะเสนอรูปแบบที่ง่ายและกระบวนการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ และวัสดุที่ก่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาของมนุษยชาติ หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ทางเทคโนโลยี หรือหนังสือบัญชีรายการของการค้นพบเหนือสิ่งอื่นใด หนังสือเล่มนี้จะเป็นความหมายของผู้อ่านที่จะมองเห็นว่า เครื่องมือเฉพาะชนิดมีบทบาทในการทำงานอย่างไร และสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ทำขึ้นมาได้อย่างไร
ความตั้งใจของผู้พิมพ์มีความมุ่งหมายที่จะเสนอให้เป็นภาพกว้าง ๆ เท่าที่จะเป็นไปได้ในสาขาต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมทางเทคโนโลยีได้แบ่งสาขาออกไปมากมาย แต่เราก็จะเน้นเป็นพิเศษในสาขาซึ่งได้พิจารณาแล้วว่าเป็นหลักพื้นฐานของการที่เราทำสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาได้อย่างไร รวมถึงสิ่งที่เป็นรากฐานดั้งเดิมที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ ซึ่งจนถึงวันนี้กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของเรา เช่น ความคิด การสร้างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล (data processing technologies)
เราหวังว่าท่านผู้อ่านจะมองเห็นงานชิ้นนี้เป็นทรัพยากรที่บังเกิดผล และเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับเสริมสร้างความรู้ของมนุษย์ที่ได้แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อความอยู่รอดได้อย่างไร
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
หลักการทำงานวิจัยทางวิทยาศาตร์ชีวภาพ
หลักการทำงานวิจัยทางวิทยาศาตร์ชีวภาพ

ทวี หองซง, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

การวิจัยทางชีววิทยา แนวทางการปฏิบัติให้ได้ผลผลิต ตำราเล่มนี้แจกแจงไว้อย่างครบถ้วน อ่านเข้าใจตลอด พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทวี หองซง, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

รวมบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเรียนวิทยาศาสตร์กันเถอะ ยารักษาโรคเอดส์และอื่นๆ ที่น่าสนใจถึง 16 เรื่อง ไม่ล้าสมัย
แมลงศัตรูของคนและสัตว์
แมลงศัตรูของคนและสัตว์

ทวี หองซง, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ว่าด้วยแมลงที่เป็นศัตรูสำคัญของคนและสัตว์อย่างละเอียด ใช้เป็นตำราในการเรียนกีฎวิทยาในชั้นเรียนได้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว