อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. : 7 รายการ
แนวทางสู่ความสุข (ฉบับปรับปรุงใหม่)
แนวทางสู่ความสุข (ฉบับปรับปรุงใหม่)

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร.
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 125 บาท, จำนวน 144 หน้า

บทเรียนแห่งชีวิตในโลกยุคใหม่ที่ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้บรรจงเขียนขึ้นจากประสบการณ์ จากการศึกษา และจากการฝึกปฏิบัติมาเป็นเวลานาน ในรูปแบบของบทเรียนและนิทานสั้นๆ หลากหลายบท ซึ่งให้อรรถรสในการอ่านและสามารถแฝงแง่คิดสำหรับชีวิตได้อย่างลึกซึ้ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รู้จักลดความทุกข์ อยู่ในโลกด้วยความสงบสุข และสามารถเล็งเห็นถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตได้อย่างชัดเจน
คุณธรรมนำความรู้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
คุณธรรมนำความรู้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร.
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 165 บาท, จำนวน 200 หน้า

เมื่อปลายทางของการศึกษา ควรบรรจบลงที่อุปนิสัยอันดีงามของผู้ได้รับการศึกษา แต่ในยุคที่วงการการศึกษากำลังเฟื่องฟู มีครูอาจารย์เพิ่มขึ้น มีสถาบันการศึกษาที่ทันสมัยและอัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลาย คนรุ่นใหม่กลับห่างไกลคำว่า "คุณธรรมความดีงาม" เข้าไปทุกที…
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว ฉบับรวมนิทานคัดสรร
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว ฉบับรวมนิทานคัดสรร

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 49 บาท, จำนวน 170 หน้า

เพื่อเป็นการแผ่ขยาย "พลังสีขาว" ในวงกว้างมากขึ้น สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำหนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" เล่มพิเศษนี้ขึ้น ด้วยการคัดสรรนิทานจำนวน 14 เรื่อง จากหนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" ทั้ง 4 เล่ม และจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ เข้าร่วมสมทบทุนมูลนิธิสัตยาไส เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมุ่งมั่นของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา...บุคคลผู้เป็นต้นแบบของการสร้าง "พลังสีขาว" ให้เกิดขึ้นได้จริงในสังคม
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 4
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 4

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 192 หน้า

ขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินไปกับหนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" เล่ม 4" ซึ่งถือเป็นเล่มปิดท้ายแล้วสำหรับหนังสือนิทานคุณธรรมชุดนี้ สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ขอขอบพระคุณ "หัวใจสีขาว" ทุกๆ ดวงที่คอยติดตามหนังสือชุดนี้มาโดยตลอด การเปิดกว้างรับนิทานสีขาวเหล่านี้ให้เข้าไปแทรกซึมอยู่ในหัวใจและหล่อหลอมให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของผู้อ่านทุกท่าน ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเรามุ่งมั่นและทุ่มเทจัดทำหนังสือชุดนี้ออกมาอย่างดีที่สุด
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 3
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 3

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 200 หน้า

หนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" เล่ม 3 พร้อมแล้วที่จะนำพาทุกท่านเพลิดเพลินไปกับคุณธรรมแห่งชีวิตผ่านเรื่องเล่า "นิทานสีขาว" อันหลากหลาย จากการเล่าเรื่องของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เช่นเดิม ซึ่งหนังสือเล่มนี้มาพร้อมด้วยหน้าปกสีเหลืองอร่าม จากความตั้งใจของพวกเราที่อยากจะร่วมเทอดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 2
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 2

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 232 หน้า

จากกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามจากผู้ที่ได้อ่านหนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" เล่ม 1 ถือเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า "พลังสีขาว" เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นสรรค์สร้างหนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" เล่ม 2 นี้จนเสร็จสมบูรณ์ เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ณ เวลาใดก็ตาม ที่ท่านผู้อ่านกำลัง เผชิญกับปัญหาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เพียงแค่มีภาพของนิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากนิทานสีขาวอีก 24 เรื่องนี้ปรากฏขึ้นในใจ ที่จะมีส่วนช่วยคลี่คลายปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้ พร้อมกับนำพาท่าน ไปพบทางออกที่สร้าง ความสงบสุขได้ นั่นก็ถือว่า พวกเราทำได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว...
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 1
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 1

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 224 หน้า

ท่ามกลางสังคมอันหลากสี ที่มีการปะปนคลุกเคล้ากัน ของสีสันสดใสแห่ง "ภาพมายาทางวัตถุ" และสีที่หม่นหมองแห่ง "ความทุกข์ทั้งปวง"...ยังคงมี "สีขาว" เกิดขึ้นในสังคม อันเป็นสีแห่งคุณงามความดี ความพอดีพอเหมาะในทุกสรรพสิ่ง
ดั่งที่ได้ปรากฏชัดอยู่ ในนิทานร่วมสมัยเล่มนี้ ด้วยเจตนารมณ์ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ที่มุ่งหวังให้ "พลังสีขาว" เกิดขึ้นได้จริงกับทุกๆ คน ซึ่งสามารถสร้างความสงบสุข ในชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์... ดังเช่นที่เกิดขึ้นแล้ว กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสัตยาไสทุกคน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว