สุพัตรา แซ่ลิ่ม : 6 รายการ
มหันตภัยโลกร้อน Global Warming : เรื่องจริงที่คุณต้องรู้
มหันตภัยโลกร้อน Global Warming : เรื่องจริงที่คุณต้องรู้

สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 192 หน้า

ขอเชิญสัมผัสกับข้อเท็จจริง ของวิกฤติการณ์โลกร้อนในเชิงลึก ทั้งสาเหต ุและผลกระทบในปัจจุบัน ที่มีต่อประชาคมโลก รวมถึงประเทศไทย พร้อมข้อมูลสนับสนุน ที่ถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ ที่ศึกษาด้าน "ภาวะโลกร้อน" หลายท่านในหลากมุมมอง เพื่อให้ตระหนักถึงความน่ากลัวของ "ภาวะโลกร้อน" ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว และร่วมกันปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้อย่างถูกต้อง
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว ฉบับรวมนิทานคัดสรร
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว ฉบับรวมนิทานคัดสรร

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 49 บาท, จำนวน 170 หน้า

เพื่อเป็นการแผ่ขยาย "พลังสีขาว" ในวงกว้างมากขึ้น สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำหนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" เล่มพิเศษนี้ขึ้น ด้วยการคัดสรรนิทานจำนวน 14 เรื่อง จากหนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" ทั้ง 4 เล่ม และจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ เข้าร่วมสมทบทุนมูลนิธิสัตยาไส เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมุ่งมั่นของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา...บุคคลผู้เป็นต้นแบบของการสร้าง "พลังสีขาว" ให้เกิดขึ้นได้จริงในสังคม
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 4
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 4

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 192 หน้า

ขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินไปกับหนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" เล่ม 4" ซึ่งถือเป็นเล่มปิดท้ายแล้วสำหรับหนังสือนิทานคุณธรรมชุดนี้ สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ขอขอบพระคุณ "หัวใจสีขาว" ทุกๆ ดวงที่คอยติดตามหนังสือชุดนี้มาโดยตลอด การเปิดกว้างรับนิทานสีขาวเหล่านี้ให้เข้าไปแทรกซึมอยู่ในหัวใจและหล่อหลอมให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของผู้อ่านทุกท่าน ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเรามุ่งมั่นและทุ่มเทจัดทำหนังสือชุดนี้ออกมาอย่างดีที่สุด
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 3
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 3

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 200 หน้า

หนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" เล่ม 3 พร้อมแล้วที่จะนำพาทุกท่านเพลิดเพลินไปกับคุณธรรมแห่งชีวิตผ่านเรื่องเล่า "นิทานสีขาว" อันหลากหลาย จากการเล่าเรื่องของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เช่นเดิม ซึ่งหนังสือเล่มนี้มาพร้อมด้วยหน้าปกสีเหลืองอร่าม จากความตั้งใจของพวกเราที่อยากจะร่วมเทอดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 2
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 2

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 232 หน้า

จากกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามจากผู้ที่ได้อ่านหนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" เล่ม 1 ถือเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า "พลังสีขาว" เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นสรรค์สร้างหนังสือ "ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว" เล่ม 2 นี้จนเสร็จสมบูรณ์ เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ณ เวลาใดก็ตาม ที่ท่านผู้อ่านกำลัง เผชิญกับปัญหาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เพียงแค่มีภาพของนิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากนิทานสีขาวอีก 24 เรื่องนี้ปรากฏขึ้นในใจ ที่จะมีส่วนช่วยคลี่คลายปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้ พร้อมกับนำพาท่าน ไปพบทางออกที่สร้าง ความสงบสุขได้ นั่นก็ถือว่า พวกเราทำได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว...
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 1
ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 1

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร. / สุพัตรา แซ่ลิ่ม
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 224 หน้า

ท่ามกลางสังคมอันหลากสี ที่มีการปะปนคลุกเคล้ากัน ของสีสันสดใสแห่ง "ภาพมายาทางวัตถุ" และสีที่หม่นหมองแห่ง "ความทุกข์ทั้งปวง"...ยังคงมี "สีขาว" เกิดขึ้นในสังคม อันเป็นสีแห่งคุณงามความดี ความพอดีพอเหมาะในทุกสรรพสิ่ง
ดั่งที่ได้ปรากฏชัดอยู่ ในนิทานร่วมสมัยเล่มนี้ ด้วยเจตนารมณ์ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ที่มุ่งหวังให้ "พลังสีขาว" เกิดขึ้นได้จริงกับทุกๆ คน ซึ่งสามารถสร้างความสงบสุข ในชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์... ดังเช่นที่เกิดขึ้นแล้ว กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสัตยาไสทุกคน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว