พิณประภา ขันธวุธ : 2 รายการ
อาณาจักรขยะหรรษา
อาณาจักรขยะหรรษา

พิณประภา ขันธวุธ
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 184 หน้า

ภาวะโลกร้อนและอากาศแปรปรวนที่เกิดขึ้นกับโลกเราในทุกวันนี้ เกิดจากการกระทำที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของมนุษย์เรา จากพฤติกรรมที่ถูกฝังรากลึกมาช้านาน จากรุ่นสู่รุ่น จากหายนะสู่หายนะขั้นรุนแรงขึ้น และหากยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ อนาคตของโลกใบนี้คงเสียหายเกินเยียวยา
เด็กชายน้ำของ...ตามหาสวรรค์
เด็กชายน้ำของ...ตามหาสวรรค์

พิณประภา ขันธวุธ
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 192 หน้า

หนังสือชุดนิทานสั้นหลากหลายเรื่องสำหรับเด็กและเยาวชน จากผลงานของนักเขียนระดับรางวัล ที่หยิบยกเอาสรรพสิ่งบนโลกใบนี้มาจินตนาการต่อในมุมที่สวยงาม เรียงร้อยด้วยสำนวนภาษาที่สร้างสรรค์และชวนให้ติดตาม ผู้อ่านจะสัมผัสได้ถึงความสุข ความมีชีวิตชีวา ในโลกแห่งจินตนาการ ซึ่งแฝงด้วยแง่คิดต่างๆ ที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว