Hal B. Gregersen : 1 รายการ
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

J. Stewart Black / Hal B. Gregersen / ปวีณา แปลงประวัติ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 240 หน้า

วิธีจัดการเริ่มจากหนึ่ง ไปให้ทั่วถึงทั้งองค์กร แผนที่นำทางสำหรับผู้นำยุคใหม่

ปัจจุบันทุกองค์กรจำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่โชคร้ายที่การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ มักจะยากเย็นแสนเข็ญ อีกทั้งความพยายามหลาย ๆ หลายในการเริ่มต้นและมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ก็พากันล้มเหลวไปเสียอีก ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น!
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว