Roger Martin : 1 รายการ
คิดแบบบูรณาการ The Opposable Mind
คิดแบบบูรณาการ The Opposable Mind

Roger Martin / ปวีณา แปลงประวัติ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 248 หน้า

เพิ่มพลังกระบวนการคิดตามแบบวิถีของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ “ผู้นำที่ยอดเยี่ยม” แตกต่างจาก “ผู้นำธรรมดา ๆ” ในหนังสือเล่มนี้ โรเจอร์ มาร์ติน ผู้เขียน จะแสดงให้เห็นว่า “ผู้นำที่ยอดเยี่ยม” ถูกฝึกให้ “คิดแบบบูรณาการ” (Integrative Thinking) ซึ่งเป็นความสามารถในการเก็บเอาความคิดที่ขัดแย้งกันสองอย่างไว้ในใจไปพร้อม ๆ กับการสังเคราะห์ส่วนประกอบของแต่ละความคิดออกมา จนเกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่า
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว