Roni Jay : 1 รายการ
สอนลูกให้ฉลาด และ EQ ดี
สอนลูกให้ฉลาด และ EQ ดี

Roni Jay / ศกุนกานต์ เวชชาชีวะ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 165 บาท, จำนวน 202 หน้า

สุดยอดเคล็ดลับสำคัญที่พ่อแม่ทุกคนต้องรู้...
เพื่อเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน
(เหมาะสำหรับพัฒนาลูกน้อยวัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น)
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว