Mark Kovac : 1 รายการ
การบริหารการขาย Sale and Selling
การบริหารการขาย Sale and Selling

Diane Ledingham / Mark Kovac / ณัฐยา สินตระการผล / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 262 หน้า

ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไร การบริหารการขายที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรของคุณอยู่รอด
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว