C.K Prahalad : 1 รายการ
CSR Corporate Responsibility
CSR Corporate Responsibility

C.K Prahalad / Allen Hammond / ณัฐยา สินตระการผล / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 302 หน้า

ธุรกิจตั้งขึ้นมาเพื่อใคร และเพื่ออะไร? และเหตุใดองค์กรธุรกิจต่างๆ จึงทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันอย่างต่อเนื่อง?
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว