Annie McKee : 1 รายการ
คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ
คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ

Annie McKee / Richard E. Boyatzis / Fran Johnston / ประณยา จองบุญวัฒนา
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 260 บาท, จำนวน 68 หน้า

ในโลกธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงและยากจะคาดเดา ผู้นำ คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนและนำพาองค์กร รวมถึงทีมงาน ฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้า

คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ เป็นหนังสือพัฒนาภาวะผู้นำและ EQ ที่ดีที่สุดจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เหมาะสำหรับผู้จัดการ และผู้นำทุกระดับควรอ่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นสุดยอดผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จและทรงประสิทธิผล ทั้งทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างจริงจังและได้ผล ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่เข้มแข็งภายในทีมงานและองค์กร และพร้อมก้าวสู่การผู้นำที่พร้อมเผชิญหน้าทุกภารกิจที่ท้าทาย!
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว