Harvard Business School Press : 1 รายการ
คัมภีร์นักนวัตกรรม
คัมภีร์นักนวัตกรรม

Harvard Business School Press / คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 368 หน้า

โลกธุรกิจในทุกวันนี้ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ…นวัตกรรมคือหัวใจสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จ!

คัมภีร์นักนวัตกรรม เป็นหนึ่งในหนังสือชุด Harvard Business Essentials ที่ได้รวบรวมสุดยอดกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาและการผลักดันนวัตกรรมไปใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มต้นทำจากการความรู้จักนวัตกรรม เรียนรู้วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ ตลอดจนพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นนวัตกรรมที่ออกจำหน่ายในตลาด และขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรมในเชิงกลยุทธ์
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว