ยุทธ ไกยวรรณ์, ดร. : 3 รายการ
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

ยุทธ ไกยวรรณ์, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม รหัส 5513502 นี้ ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 8 หัวข้อเรื่องดังนี้ 1.วิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ 2.สถิติเบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพ 3.การควบคุมกระบวนการด้วยแผนภูมิควบคุม 4.การวางแผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 5.ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO9000 6.นโยบายในการบริหารงานคุณภาพ 7.ระบบการประกันคุณภาพ 8.การควบคุมคุณภาพเบ็ดเสร็จ โดยแต่ละหัวข้อเรื่องจะนำเสนอต่อเนื่องกันไปตามลำดับของเนื้อหา
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

ยุทธ ไกยวรรณ์, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ตำราเล่มนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม หลักสถิติเบื้องต้นสำหรับการควบคุมคุณภาพ การวางแผน การตรวจสอบและการสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง
พื้นฐานการวิจัย (ปรับปรุงใหม่)
พื้นฐานการวิจัย (ปรับปรุงใหม่)

ยุทธ ไกยวรรณ์, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ความหมายของธรรมชาติ ประโยชน์และประเภทของการวิจัย แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย การกำหนดตัวแปรและสมมุติฐาน การเลือกกลุ่มตัวอย่างรวมถึงเทคนิคการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูล
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว