ลมุด รัตตากร, ดร. : 2 รายการ
การใช้ห้องสมุด
การใช้ห้องสมุด

ลมุด รัตตากร, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงทรัพยากรสารนิเทศต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ วิธีการใช้การค้นหาและจัดเรียงทรัพยากรสารนิเทศและการเขียนบทนิพนธ์
ร.เรือวิเศษ ล.ลิงมหัศจรรย์
ร.เรือวิเศษ ล.ลิงมหัศจรรย์

ลมุด รัตตากร, ดร. / สนิท บุญฤทธิ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 80 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

การใช้คำควบกล้ำเกี่ยวกับ ร เรือ และ ล ลิง ที่พบเห็นและใช้อยู่ในภาษาไทย ผู้เขียนได้นำมาเรียงร้อยเป็นคำกลอน อ่านง่าย ไพเราะ และเพลิดเพลิน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว