สุนทร โคตรบรรเทา, ดร. : 15 รายการ
การเลี้ยงปลาน้ำจืด
การเลี้ยงปลาน้ำจืด

สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 35 บาท, จำนวน 55 หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

วิธีการปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยงปลาน้ำจืด เริ่มแต่การเตรียมบ่อ การเพาะปลา การอนุบาลลูกปลา การให้อาหารตลอดจนกระทั่งการจับปลา
The Preposition
The Preposition

สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หนังสือชุดหลักภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ต้องการศึกษาหลักภาษาอังกฤษ ได้ทำแยกเล่มเพื่อได้ผู้อ่านได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องๆ ไปรวมทั้งหมดแปดหัวข้อได้แก่ Adverb,Adjective,Conjunction,Noun,Preposition,Pronoun,Sentence และ Verb ภายในเล่มพิมพ์สองสี อธิบายอย่างละเอียดพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างและคำอ่าน ราคาปกละ 40 บาท ชุดละ 320 บาท
The Verb
The Verb

สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หนังสือชุดหลักภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ต้องการศึกษาหลักภาษาอังกฤษ ได้ทำแยกเล่มเพื่อได้ผู้อ่านได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องๆ ไปรวมทั้งหมดแปดหัวข้อได้แก่ Adverb,Adjective,Conjunction,Noun,Preposition,Pronoun,Sentence และ Verb ภายในเล่มพิมพ์สองสี อธิบายอย่างละเอียดพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างและคำอ่าน ราคาปกละ 40 บาท ชุดละ 320 บาท
The Sentence
The Sentence

สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หนังสือชุดหลักภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ต้องการศึกษาหลักภาษาอังกฤษ ได้ทำแยกเล่มเพื่อได้ผู้อ่านได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องๆ ไปรวมทั้งหมดแปดหัวข้อได้แก่ Adverb,Adjective,Conjunction,Noun,Preposition,Pronoun,Sentence และ Verb ภายในเล่มพิมพ์สองสี อธิบายอย่างละเอียดพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างและคำอ่าน ราคาปกละ 40 บาท ชุดละ 320 บาท
The Pronoun
The Pronoun

สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หนังสือชุดหลักภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ต้องการศึกษาหลักภาษาอังกฤษ ได้ทำแยกเล่มเพื่อได้ผู้อ่านได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องๆ ไปรวมทั้งหมดแปดหัวข้อได้แก่ Adverb,Adjective,Conjunction,Noun,Preposition,Pronoun,Sentence และ Verb ภายในเล่มพิมพ์สองสี อธิบายอย่างละเอียดพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างและคำอ่าน ราคาปกละ 40 บาท ชุดละ 320 บาท
The Noun
The Noun

สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หนังสือชุดหลักภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ต้องการศึกษาหลักภาษาอังกฤษ ได้ทำแยกเล่มเพื่อได้ผู้อ่านได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องๆ ไปรวมทั้งหมดแปดหัวข้อได้แก่ Adverb,Adjective,Conjunction,Noun,Preposition,Pronoun,Sentence และ Verb ภายในเล่มพิมพ์สองสี อธิบายอย่างละเอียดพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างและคำอ่าน ราคาปกละ 40 บาท ชุดละ 320 บาท
The Conjunction
The Conjunction

สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หนังสือชุดหลักภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ต้องการศึกษาหลักภาษาอังกฤษ ได้ทำแยกเล่มเพื่อได้ผู้อ่านได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องๆ ไปรวมทั้งหมดแปดหัวข้อได้แก่ Adverb,Adjective,Conjunction,Noun,Preposition,Pronoun,Sentence และ Verb ภายในเล่มพิมพ์สองสี อธิบายอย่างละเอียดพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างและคำอ่าน ราคาปกละ 40 บาท ชุดละ 320 บาท
The Adjective
The Adjective

สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หนังสือชุดหลักภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ต้องการศึกษาหลักภาษาอังกฤษ ได้ทำแยกเล่มเพื่อได้ผู้อ่านได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องๆ ไปรวมทั้งหมดแปดหัวข้อได้แก่ Adverb,Adjective,Conjunction,Noun,Preposition,Pronoun,Sentence และ Verb ภายในเล่มพิมพ์สองสี อธิบายอย่างละเอียดพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างและคำอ่าน ราคาปกละ 40 บาท ชุดละ 320 บาท
The Adverb
The Adverb

สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หนังสือชุดหลักภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ต้องการศึกษาหลักภาษาอังกฤษ ได้ทำแยกเล่มเพื่อได้ผู้อ่านได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องๆ ไปรวมทั้งหมดแปดหัวข้อได้แก่ Adverb,Adjective,Conjunction,Noun,Preposition,Pronoun,Sentence และ Verb ภายในเล่มพิมพ์สองสี อธิบายอย่างละเอียดพร้อมภาพประกอบ ตัวอย่างและคำอ่าน ราคาปกละ 40 บาท ชุดละ 320 บาท
Thai-English Dictionary for Students
Thai-English Dictionary for Students

สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 50 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 10X14 ซม.

พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับนักเรียน จุคำศัพท์ประมาณ 6,000 คำ นอกจากรู้คำศัพท์ จะรู้ประโยคและหน้าที่ของคำด้วย ท้ายเล่มมีคำตรงข้าม คำศัพท์ภาพ กริยา 3 ช่อง และมาตราต่างๆ
Basic English
Basic English

สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

หลักไวยากรณ์ มีคำอธิบายเกี่ยบกับคำ และหน้าที่ของคำต่างๆ ในภาษาอังกฤษ มีคำอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยกำกับเกือบทุกคำเพื่อให้ผู้ใช้ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
30 units สนทนาอังกฤษประจำวัน
30 units สนทนาอังกฤษประจำวัน

สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 60 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับคำที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเพียง 30 ชั่วโมง ท่านก็จะพูดกับชาวต่างประเทศได้อย่างรู้เรื่อง
แก๊สมูลสัตว์
แก๊สมูลสัตว์

สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 35 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

แก๊สมูลสัตว์คืออะไร ผลิตอย่างไร ใช้อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน
สาโรช บัวศรี ปรัชญาการศึกษาสำหรับประเทศไทย
สาโรช บัวศรี ปรัชญาการศึกษาสำหรับประเทศไทย

สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 65 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

รวมบทความและงานเขียนที่เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาสำหรับประเทศไทยที่ว่าด้วยเรื่องพุทธศาสนา และประชาธิปไตย
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี การศึกษา ปรัชญาการศึกษา ประชาธิปไตยและจริยธรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี การศึกษา ปรัชญาการศึกษา ประชาธิปไตยและจริยธรรม

สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 110 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

รวมบทความและงานเขียนที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ประชาธิปไตยและจริยธรรม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว