เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, ดร. : 2 รายการ
หลักการวิเคราะห์อัญมณี (Principles of Gem ldentification)
หลักการวิเคราะห์อัญมณี (Principles of Gem ldentification)

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 800 บาท, จำนวน 256 หน้า, ขนาด 19X26.5 ซม.

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์อัญมณี คือเพื่อต้องการทราบว่าอัญมณีที่ถูกวิเคราะห์เป็นชนิด และประเภทใด เป็นสารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ สารสังเคราะห์ หรือวัตถุเลียนแบบ แม้กระทั้งอัญมณีนั้นผ่านการปรับปรุงคุณภาพมาหรือไม่ อัญมณี (Gem, Gemstone or Gemmaterial) หมายถึง วัตถุใด ๆ ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องประดับ ตกแต่ง ด้วยเหตุผล ประการใดประการหนึ่งหรือประกอบกันระหว่าง ความสวยงาม (Beauty) ความทนทาน (Durability) ความหายาก (Rarity) และการยอมรับ (Acceptability) อัญมณีอาจอยู่ในลักษณะใด ๆ เช่น เป็นผลึก เป็นรูปเหลี่ยมที่ผ่านการเจียระไน เป็นลูกปัด เป็นแผ่น เป็นกิ้งก้าน (เช่น ปะการัง) เป็นรูปร่างแกะสลักก็ได้ อัญมณีชิ้นที่ยังมิได้ผ่านการเจียระไน เรียกว่า อัญมณีก้อนหรือพลอยก้อน (Rough) อัญมณีส่วนใหญ่ถูกใช้ลักษณะของการนำมาประดับเรือนร่างของบุคคล ซึ่งอัญมณีที่ผ่านการเจียระไนแล้ว มักถูกนำมาเข้าตัวเรือนในรูปของแหวน เข็มกลัดสร้อยต่างๆ
โลกและหิน
โลกและหิน

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

โครงสร้างและคุณสมบัติภายในของโลก ประเภทของหินต่างๆ เช่น หินอัคนี หินหนืด หินตะกอน หินแปร ภูเขาไฟกับการแปรสภาพเป็นหินต่างๆ และการตรวจสอบหิน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว