ทัศนีย์ ศรีมงคล : 1 รายการ
เพื่อนชาวดอย
เพื่อนชาวดอย

ทัศนีย์ ศรีมงคล / ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 35 บาท, จำนวน 16 หน้า, ขนาด 21X29.5 ซม.

กว่าร้อยปีมาแล้ว พวกเขาอพยพเข้าประเทศไทยและได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเทือกเขาทางเหนือและชายแดนตะวันตกของประเทศ ชนพวกนี้เราเรียกว่าชาวเขามี 6 เผ่าใหญ่คือ กะเหรี่ยง อีก้อ แม้ว ลีซอ เย้า และมูเซอ อาชีพหลักของชาวเขาคือการเพาะปลูก พวกนี้ชอบอพยพย้ายที่ทำกินจากภูเขาลูกหนึ่งไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่ง แต่ละเผ่ามีความเชื่อ ประเพณี ภาษาและเครื่องแต่งกายของตน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว