ธนากิต : 24 รายการ
ปัญหาน่าฉงน
ปัญหาน่าฉงน

ธนากิต / ปรีชา ดวงทอง
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 30 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ปัญหาอะไรเอ่ยที่เด็กๆ นิยมทายเล่นกับเด็ก แต่ละปัญหามีภาพน่ารักประกอบ
ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย
ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 560 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

    นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย มีนายกรัฐมนตรีเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศแล้ว ๒๔ ท่าน แต่ละท่านมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจทั้งก่อนและหลังดำรงตำแหน่ง นอกจากผลงานที่ได้สร้างสมไว้อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้ว ยังมีเกร็ดประวัติศาสตร์ทางการเมืองและเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ แทรกไว้ในชีวประวัติของนายกรัฐมนตรีแต่ละท่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรนำมาเผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ เพื่อจะได้ทราบถึงความเป็นมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทย ซึ่งมีอายุยืนยาวมานับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ จนถึงปัจจุบันและจะยั่งยืนไปอีกตราบนานเท่านาน
    ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี พ.ศ.๒๔๗๕
  • นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑ พระยามโนปกรณนิติธาดา
  • ...
  • นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๔ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
    ฉบับปรับปรุงใหม่ แก้ไขและเพิ่มเติม : ประวัติและผลงานของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ตั้งแต่คนแรก พระยามโนปกรณนิติธาดา จนถึงนายกคนปัจจุบัน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รวมทั้งคณะรัฐมนตรี(ขิงแก่)ชุดใหม่ทั้งชุด เนื้อหา สาระ เข้มข้น
วันสำคัญของไทย
วันสำคัญของไทย

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 130 บาท, จำนวน 336 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

วันสำคัญของไทย มีทั้งวันสำคัญตามเทศกาล วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและสถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบันพระมหากษัตริย์ กองทัพ การศึกษา ฯลฯ เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า จึงเรียงลำดับตามวันในปฏิทิน ตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี เนื้อหาครบถ้วน
เอตทัคคะ ผู้เป็นเลิศด้านต่างๆ ในพระพุทธศาสนา
เอตทัคคะ ผู้เป็นเลิศด้านต่างๆ ในพระพุทธศาสนา

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 328 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ประวัติและความสามารถที่โดดเด่น ของเหล่าภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พร้อมหัวข้อธรรมที่สำคัญ
เปิดกรุผีเทศและอสุรกาย
เปิดกรุผีเทศและอสุรกาย

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ตำนานผีเทศและอรุสกาย จากอดีตยุคสร้างโลก ล้วนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน กับการผจญภัยเหนือจินตนาการในโลกของความหวาดกลัวภายในจิตใจที่มนุษย์ยังจดจำชั่วนิรันดร์
ตำนานเทพเจ้าและอสูร
ตำนานเทพเจ้าและอสูร

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 185 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

รวบรวมตำนาน เรื่องราว ประวัติ ความเป็นมาของเหล่าทวยเทพและอสูรต่างๆ อย่างละเอียด พร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโชคลาง ฤกษ์ยาม ราศีประจำวัน วันนุ่งผ้าใหม่ และวันห้ามต่างๆ ของไทย
ตำนานเทพเจ้าและวีรบุรุษกรีก-โรมัน
ตำนานเทพเจ้าและวีรบุรุษกรีก-โรมัน

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ตำนานและประวัติความเป็นมาของเทพเจ้ากรีก-โรมันทั้งหลาย เริ่มต้นแต่กำเนิดโลก จะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจและรู้จักเทพเจ้า วีระบุรุษต่างๆ อันเป็นพื้นฐานการอ่านวรรณกรรมต่างประเทศทั้งหลาย
สวดมนต์ไหว้พระ ฉบับชาวบ้านและผู้ปฏิบัติธรรม
สวดมนต์ไหว้พระ ฉบับชาวบ้านและผู้ปฏิบัติธรรม

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 60 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

รวมพระคาถาบูชาพระประจำวัน คำถวายต่างๆ ชินบัญชรสูตร ทำวัตรเช้า เย็น สวดเจริญพุทธมนต์ ฯลฯ
รหัสรักคำทำนาย
รหัสรักคำทำนาย

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

การทำนายเกี่ยวกับความรัก และเรื่องราวหลากหลายในชีวิตประจำวัน เช่น การงาน การเงิน โชคลาภ ข่าวสาร สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางประกอบกับวิจารณญาณในการตัดสินใจ
ทายไฝทำนายฝัน
ทายไฝทำนายฝัน

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 50 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

ไฝและฝันที่เป็นนิมิตบอกเหตการณ์ในหนังสือเล่มนี้ ได้จัดลำดับใหม่ทำให้สะดวกในการค้น และดัชนีค้นหาความฝัน
ตำราดูลักษณะชาย-หญิง
ตำราดูลักษณะชาย-หญิง

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 60 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

การดูลักษณะบุคคลชาย-หญิง รวมทั้งเคล็ด ลาง นิมิต ยามโชคลางเกี่ยวกับความรัก ตลอดจนการดูทำเลที่ตั้งสภาพแวดล้อมของบ้านเรือน อาคาร ร้านค้า ที่ดิน
ตำราพรหมชาติ
ตำราพรหมชาติ

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 600 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

คู่มือ คู่บ้าน คู่คิด ดูฤกษ์งามยามดี
12 ปีนักษัตร และวันเกิดทั้ง 7 วัน
12 ปีนักษัตร และวันเกิดทั้ง 7 วัน

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 85 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

ทำนายความรัก การเงิน สุขภาพโชคลาภ มิตร-ศัตรูตามปีเกิด และวันทั้ง 7 วัน ดุสมพงศ์คู่ และคาถาสวดบูชาพระประจำวัน ความเชื่อเกี่ยวกับวันต่างๆ
วีรบุรุษ วีรสตรีและบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
วีรบุรุษ วีรสตรีและบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

รวบรวมวีรบุรษ-สตรี และบุคคลสำศัญตั้งแต่กรุงสุโขทัย ถึงรัตนโกสินทร์ ให้นักอ่านได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ผ่านบุคคลสำคัญผู้ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ต้องการหาความรู้
วัยรุ่นกับมารยาทสังคม
วัยรุ่นกับมารยาทสังคม

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

ข้อมูล ข้อคิด กลวิธีในการปฎิบัติตัวในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเกียรติ และมีวินัย
พระราชประวัติมหาราชไทย
พระราชประวัติมหาราชไทย

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

รวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของมหาราชแห่งชาติไทยทุกพระองค์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ค้นคว้า
พระราชประวัติ 9 รัชกาลและพระบรมราชินี
พระราชประวัติ 9 รัชกาลและพระบรมราชินี

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย พระบรมราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ รวบรวมไว้อย่างละเอียด
พระบรมราชีนี เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอม
พระบรมราชีนี เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอม

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ประวัติชีวิต การต่อสู้ การดำรงอยู่ของพระบรมราชินี เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อย่างละเอียด ถูกต้องทุกพระองค์
เปิดกรุผีไทย
เปิดกรุผีไทย

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 85 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

เรื่องราวผีๆ ที่จดบันทึกไว้ในตำนานโบราณหรือเล่าจากปากต่อปาก ลักษณะและอินธิฤทธิ์ของผีชนิดต่างๆ ที่หลอกหลอนผู้คนในยุคอดีตจากประสบการณ์สยอง และบางทีมันอาจจะอยู่ใกล้คุณโดยไม่รู้ตัว !!!
ประวัติพระพุทธรูปปางต่างๆ
ประวัติพระพุทธรูปปางต่างๆ

ธนากิต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

รวบรวมเรื่องราวของพระพุทธรูปทุกปางในพูทธศาสนา ที่มาและประวัติ พร้อมเรื่องเกี่ยวข้องของทุกปาง ละเอียดพิสดาร อ่านสนุกและได้ความรู้
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว