ธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธิ์ : 1 รายการ
ยอดเยาวชน
ยอดเยาวชน

ธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธิ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 140 หน้า, ขนาด 20.5X29.5 ซม.

การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม บุคคล สังคม และบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน พอเหมาะในทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญ ความมั่นคงของประเทศไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลงานจากการพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันมานานกว่า 2 ปี เป็นเรื่องราวของผู้ประพฤติดี สร้างชื่อเสียง สร้างคุณงามความดี เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาต่าง ๆ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ซึ่งล้วนเป็นผู้มีความประพฤติดี เล่าเรียนดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดี มีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม มีความสามารถด้านกีฬา ตลอดถึงมีผลงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว