น้ำฝน : 1 รายการ
อาณาจักรพืช
อาณาจักรพืช

น้ำฝน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่อง พืช ทั่วๆไป โดยหวังว่าเยาวชนและท่านที่สนใจทำความรู้จักกับโลกสีเขียวๆ โดยสังเขป เป็นการบอกเล่าที่มิได้มีลักษณะเชิงวิชาการนัก หากก็ให้ความรู้แต่พอควร เนื่องด้วยผู้เขียนเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ เพียงแต่คิดว่า น่าจะมีหนังสือที่เล่าเรื่องต้นไม้ ดอกไม้สำหรับคนทั่วไปบ้าง พอให้ได้รับความรู้ ได้แลเห็นภาพโลกและชีวิตของพืชโดยรวม และรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติเขียวๆ ที่อยู่รายรอบตัวมากขึ้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว