ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ : 7 รายการ
อธิบายภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา 417 ปี แลหลังครั้งบ้านเมืองดี
อธิบายภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา 417 ปี แลหลังครั้งบ้านเมืองดี

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 140 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ความเป็นมาของบ้านเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยา ประวัติความเป็นมา สถานที่สำคัญ วัดสำคัญ พร้อมทั้งรูปภาพประกอบเปรียบเทียบกับปัจจุบันถึงอารยธรรมอันรุ่งเรืองทีหลงเหลืออยู่
สุวรรณภูมิดินแดนทองแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สุวรรณภูมิดินแดนทองแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 1000 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 21X29.5 ซม.

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมสุวรรณภูมิ ซึ่งเสมือนหนังสือบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์อารยธรรม โบราณสถาน โบราณคดี พร้อมด้วยตำนานบ้านตำนานเมือง วิถีชีวิต และการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 285 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ เป็นคู่มือการเรียนการสอน หรือใช้ศึกษาอ้างอิงเพิ่มเติม
วิถีชีวิตชาวใต้ ประเพณีและวัฒนธรรม
วิถีชีวิตชาวใต้ ประเพณีและวัฒนธรรม

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 170 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ศึกษาเรื่องชาติพันธุ์วิทยาอย่างครบวงจร ละเอียด พิศดาร เริ่มตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เพื่อให้เข้าใจสังคม วัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งของคนไทยปักษ์ใต้
รัชกาลที่ 3 กับการสร้างวัดสำคัญ กำเนิดตุ๊กตาศิลาจีน
รัชกาลที่ 3 กับการสร้างวัดสำคัญ กำเนิดตุ๊กตาศิลาจีน

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

กำเนิดตุ๊กตาศิลาจีน สถานที่รวบรวมตุ๊กตาศิลาจีน ทำให้จึงต้องสร้าง ประเภทและข้อมูลละเอียดพิสดาร
ประวัติศาสตร์อารยธรรมภาคใต้
ประวัติศาสตร์อารยธรรมภาคใต้

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 1200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 21X29.5 ซม.

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมภาคใต้ ซึ่งเสมือนหนึ่งหนังสือบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อารยธรรม โบราณสถาน โบราณคดี พร้อมตำนานบ้าน ตำนานเมือง วิถีชีวิตและการตั้งถิ่นฐาน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
สัตว์มงคลจีน
สัตว์มงคลจีน

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ประเพณีและความเชื่อจากอดีตจนถึงปัจุจุบันต่อสัตว์ต่างๆ เช่นมังกร หงส์ กิเลน เต่า แฝงคติธรรม จินตนาการ อ่านสนุก ได้เกร็ดความรู้อย่างไม่คาดคิด
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว