ประภาศรี เทียนประเสริฐ : 2 รายการ
สารพิษรอบตัว
สารพิษรอบตัว

ประภาศรี เทียนประเสริฐ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 30 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงคุณสมบัติของสารเคมีใกล้ตัวเรา ที่มีทั้งคุณและโทษ ทำอย่างไรเราจึงจะใช้ประโยชน์จากสารเคมีได้อย่างเต็มที่ และรู้ซึ้งถึงอันตรายของสารเคมีชนิดต่างๆ
ปทานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ปทานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา

ประภาศรี เทียนประเสริฐ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 60 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13.5X21 ซม.

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยศัพท์วิทยาศาสตร์ทั่วไป และศัพท์เฉพาะทางชีววิทยา ได้จัดทำทั้งจากอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ พร้อมทั้งภาคผนวกในรูปตารางและภาพประกอบคำอธิบาย เพื่อสะดวกในการค้นคว้าและทำความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาผู้สนใจ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว