ประยอม ซองทอง : 5 รายการ
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

ประยอม ซองทอง
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 192 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซ.ม.

ข้อเขียนในหนังสือ "ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน" นี้เป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์ ประยอม ซองทอง ได้เขียนลงพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ และรายเดือน สืบเนื่องมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้คัดเลือกนำเอาข้อเขียนที่เห็นว่าเป็นเรื่องการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง แม้จะมีเกร็ดหลักภาษาบ้างก็ด้วยความจำเป็นเท่านั้น

ข้อสังเกตที่น่าคิดก็คือ แม้ว่าข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาไทยเหล่านี้ จะมีมาหลายปีมาแล้ว แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงมีคนใช้ผิด ๆ เช่นนั้นอยู่เสมอมา และมีความรู้สึกว่า จะมีการใช้ภาษาผิด ๆ มากขึ้นทุกวัน จนคำบางคำผู้คนได้ใช้จนชาชินไปเสียแล้ว เช่นคำว่า "ภาพพจน์" หรือการใช้ราชาศัพท์ง่าย ๆ เป็นอาทิ
สืบสายธารวรรณศิลป์
สืบสายธารวรรณศิลป์

ประยอม ซองทอง
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 130 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการทรงสักวา และอัครศิลปินอีกสองท่าน คือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ในปีแรก และอ.มนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ ราชบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญดนตรีและนาฎศิลป์ไทย
มองภาษาอย่างสร้างสรรค์
มองภาษาอย่างสร้างสรรค์

ประยอม ซองทอง
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 85 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ภาษาร่วมสมัย ภาษาวิบัติ คำผวนที่ควรเลี่ยง รวบรวมไว้ในเล่มนี้
ภาษาไทยเป็นหัวใจทุกวิชา
ภาษาไทยเป็นหัวใจทุกวิชา

ประยอม ซองทอง
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 75 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ภาษาไทยที่ใช้กันผิดๆ ในชีวิตประจำวัน การเขียนทับศัพท์ ฉายา ภาษาไทยในรัฐสภา ภาษาสมัย คำใหม่ๆ ในภาษาสนุก การแบ่งวรรคตอนในการพูด อ่าน
ไขปัญหาภาษาไทย
ไขปัญหาภาษาไทย

ประยอม ซองทอง
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 70 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ปัญหา และเกร็ดย่อยในภาษาไทยที่นำมาคลี่คลายอย่างแยบยล ได้อารมณ์ขันและจำไปใช้ได้แม่นยำ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว