ผจงวาด กมลเสรีรัตน์ : 7 รายการ
พจนานุกรมคำพ้อง
พจนานุกรมคำพ้อง

ผจงวาด กมลเสรีรัตน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 25 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 10X14 ซม.

รวมคำพ้องรูป พ้องเสียง พร้อมความหมายเรียงตามอักษร ก-ฮ และคำที่มีความหมายหลายอย่าง
สุภาษิต-คำพังเพย
สุภาษิต-คำพังเพย

ผจงวาด กมลเสรีรัตน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 20 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

สุภาษิตและคำพังเพยมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน หนังสือเล่มนี้ได้แยกหมวดหมู่ คน พืช สัตว์ และหมวดเบ็ดเตล็ดไว้ตามลำดับตัวอักษร
คำง่ายมักใช้ผิด
คำง่ายมักใช้ผิด

ผจงวาด กมลเสรีรัตน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 35 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

คำที่เขียนผิดกันอยู่เสมอ และวิธีใช้ให้ถูก พร้อมความหมายและตัวอย่างประโยคเพื่อนำไปใช้ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
คำคล้าย
คำคล้าย

ผจงวาด กมลเสรีรัตน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 70 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

คำในภาษาไทยมีอยู่มากที่คล้ายกัน ทั้งรูปและเสียง ทำให้ใช้ผิดพลาดกันบ่อย หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำที่คล้ายกันมาจับคู่กัน บอกความหมายพร้อมตัวอย่างประโยค
พระเอกในวรรณคดี
พระเอกในวรรณคดี

ผจงวาด กมลเสรีรัตน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 21X29.5 ซม.

เรื่องของพระเอกในวรรณคดีที่เด่นๆ 23 คน จากวรรณคดี 23 เรื่อง พร้องเล่าเรื่องย่อ มีวรรคทองของเรื่องประกอบ ภาพสี่สวยงาม
นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ
นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ

ผจงวาด กมลเสรีรัตน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

นิทาน ตำนานของภาคเหนือ 40 เรื่อง แต่ละเรื่องเล่าสืบต่อกันมา ซึ่งนอกจากสนุกแล้วยังสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย
นิทานพื้นบ้านภาคกลาง
นิทานพื้นบ้านภาคกลาง

ผจงวาด กมลเสรีรัตน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

วรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลาง 48 เรื่องที่สืบทอดบอกเล่ากันมาแต่โบราณ สะท้อนความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็นการสั่งสอนของคนโบราณด้วยกลวิธีแยบยล อ่านสนุก
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว