ผจงวาด พูลแก้ว : 2 รายการ
การเขียนเรียงความจดหมาย
การเขียนเรียงความจดหมาย

สุวรรณี โสประดิษฐ์ / ผจงวาด พูลแก้ว / พัชณี ปี่เพราะ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 100 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

งานเขียนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ แล้ว การเตรียมตัวในการเขียนก็มีความสำคัญไม่น้อย การเขียนเรียงความและจดหมายเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเสริมทักษะความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น
จุดประสงค์หนังสือเล่มนี้เพียงแต่เสนอแนะ กลวิธีในการเขียน หลักเกณฑ์ และตัวอย่างต่าง ๆ ที่ให้ไว้สำหรับเป็นแนวทางในการฝึกฝน ซึ่งต้องใช้เวลาเพื่อการเป็นนักเขียนที่ดี
แบบฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
แบบฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ผจงวาด พูลแก้ว
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หนังสือทบทวนความรู้เพิ่มเติมรายวิชา ท๑๐๑ ภาษาไทย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว