จรัส บุณยธรรมา, ผศ. : 5 รายการ
ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ภาคกลศาสตร์ของไหล ความร้อนและคลื่น
ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ภาคกลศาสตร์ของไหล ความร้อนและคลื่น

จรัส บุณยธรรมา, ผศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ตำราฟิสิกส์ที่ประยุกต์จากกฎพื้นฐานของนิวตันว่าด้วยเรื่องของไหล ความร้อนและคลื่น อ่านเข้าใจง่าย รูปประกอบมาก ท้ายบทมีแบบฝึกหัดเสริมเพื่อเน้นความเข้าใจมากขึ้น
ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ภาคกลศาสตร์
ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ภาคกลศาสตร์

จรัส บุณยธรรมา, ผศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

กลศาสตร์ว่าด้วยเรื่องเวกเตอร์ การเคลื่อนที่บนระนาบ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงานการหมุน การเคลื่อนที่แบบคานและหัวข้ออื่นๆ อีกมาก
โจทย์ประกอบการเรียนฟิสิกส์ เล่ม 2
โจทย์ประกอบการเรียนฟิสิกส์ เล่ม 2

จรัส บุณยธรรมา, ผศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 230 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

เป็นแบบฝึกหัดที่สมบูรณ์ในตัว ใช้ประกอบกับหนังสือฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยภาคกลศาสตร์ ซึ่งจะทำให้การทำโจทย์ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โจทย์ประกอบการเรียนฟิสิกส์ เล่ม 1
โจทย์ประกอบการเรียนฟิสิกส์ เล่ม 1

จรัส บุณยธรรมา, ผศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

เป็นแบบฝึกหัดที่สมบูรณ์ในตัว ใช้ประกอบกับหนังสือฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยภาคกลศาสตร์ ซึ่งจะทำให้การทำโจทย์ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กลศาสตร์เวกเตอร์ พลศาสตร์ภาคแรก
กลศาสตร์เวกเตอร์ พลศาสตร์ภาคแรก

จรัส บุณยธรรมา, ผศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

เรื่องราวของจลศาสตร์ของอนุภาค งาน พลังงาน โมเมนตัน การดล ระบบของอนุภาค จลศาสตร์ของวัตถุแข็งแกร่งและอื่นๆ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว