ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, ผศ. : 1 รายการ
หลักสถิติเบื้องต้น
หลักสถิติเบื้องต้น

ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, ผศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ตำราสถิติที่อธิบายแจกแจงวิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น และสถิติวิทยาไว้อย่างละเอียดครบถ้วน พร้อมแบบฝึกหัดและมีเฉลยอย่างละเอียด ใช้ศึกษาด้วยตนเองได้อย่างดี
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว