สงบ ประเสริฐพันธุ์, ผศ. : 1 รายการ
ร่วมกันสรรค์สร้างคุณภาพโรงเรียน
ร่วมกันสรรค์สร้างคุณภาพโรงเรียน

สงบ ประเสริฐพันธุ์, ผศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

แนวคิดเพื่อการพัฒนาและสรรค์สร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพ เขียนจากประสบการณ์จริงที่พบเห็นปัญหาในโรงเรียน พร้อมทั้งแนวความคิดในการจัดการบริหารองค์กรเพื่อนำไปใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว