สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล, ผศ. : 1 รายการ
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล, ผศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

กลวิธีการสอนศิลปะในเด็กเล็ก ให้เรียนอย่างสนุกและเพลิดเพลิน อันจะนำไปสู่การพัฒนาในทุกด้านของตัวเด็ก พร้อมตัวอย่างมากมาย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว