สุจิตรา พรมนุชาธิป, ผศ. : 1 รายการ
มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations)
มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations)

สุจิตรา พรมนุชาธิป, ผศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 196 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

เนื้อหาภายในเล่มสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ในทุกสถาบันการศึกษาในรายวิชาที่มีเนื้อหาเน้นไปในด้านมนุษยสัมพันธ์ เช่น มนุษย์สัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู มนุษย์สัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร และมนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ ฯลฯ ทั้งนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ทำงานในองค์การต่าง ๆ ทุกระดับได้เป็นอย่างดี เพราะในเล่มมีแนวความคิดต่าง ๆ ที่เหมาะกับทุกคนที่จะนำไปใช้ได้ทุกสภาพการณ์อีกด้วย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว