เอมอร เนียมน้อย, ผศ. : 1 รายการ
พัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ3R
พัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ3R

เอมอร เนียมน้อย, ผศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 150 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

    ฟรานซิส พี โรบินสัน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ได้ศึกษาเทคนิคการอ่าน และแนะนำวิธีการอ่านให้กับนักศึกษาจนประสบผลสำเร็จเป็นเวลานาน จากนั้นจึงสรุปออกมาเป็นสูตร หรือวิธีการอ่านสั้น ๆ เพื่อให้จำง่าย คือ Survey Q3P หรือ SQ3R มี 5 ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้
  1. Survey (S) = ขั้นสำรวจ
  2. Question (Q) = ขั้นตั้งคำถาม
  3. Read (R1) = ขั้นอ่านอย่างรอบคอบ
  4. Recite (R2) = ขั้นจดจำ
  5. Review (R3) = ขั้นทบทวน
    หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ที่ใช้ได้ผลกับนักเรียนนักศึกษาในต่างประเทศ และสามารถนำมาประยุกต์จัดการเรียนการสอนในบ้านเรา โดยเนื้อหาในหนังสือมีการยกตัวอย่างแผนการสอนวิชาภาษาไทย เป็นเรื่อง ๆ ถึง 10 ตัวอย่าง เพื่อให้ครูอาจารย์นำเทคนิคดังกล่าวไปพัฒนาการอ่านของเด็กนักเรียนให้มีประสิทธิผลสูงสุด
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว