เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล, ผศ. : 2 รายการ
สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล, ผศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

สารนิเทศในห้องสมุดและระบบการจัดการหนังสือ บัตรรายการ วารสารและหนังสือพิมพ์ บริการฐานข้อมูล หนังสืออ้างอิง การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
การบริการทางบรรณานุกรม
การบริการทางบรรณานุกรม

เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล, ผศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ความรู้ ความหมาย ความสำคัญของบรรณานุกรม การบริการทางบรรณนุกรม รวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทำบรรณานุกรมในระบบเครือข่าย การเขียนบรรณานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบของมหาวิทยาลัยต่างๆ และทรัพยากรสารสนเทศในสถาบันราชภัฎ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว