ฝ่ายวิชาการชมรมเด็ก : 12 รายการ
แบบทดสอบความสามารถเด็กอนุบาล
แบบทดสอบความสามารถเด็กอนุบาล

ฝ่ายวิชาการชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 50 บาท, จำนวน 47 หน้า, ขนาด 18.5 x 26 ซม.

แบบทดสอบความสามารถเด็ก
รวมคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รวมคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ฝ่ายวิชาการชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน 120 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

  หนังสือรวมคำศัพท์ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือใช้สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ อำนวยความสะดวกในการค้นหาคำและความหมายจากหนังสือ ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ในเล่มประกอบด้วย คำศัพท์ คำแปล จัดเรียงตามลำดับอักษรในแต่ละบท และได้รวบรวม สุภาษิตคำพังเพย สำนวยไทย ที่มีในบทเรียนไว้ท้ายเล่มเพื่อง่ายต่อการค้นหาคำและความหมาย
 • รวมคำศัพท์เกี่ยวบทเรียนมากกว่า 1,700 คำ
 • เพิ่มคำอธิบายความหมายเสริมความเข้าใจให้ละเอียดขึ้น
 • มีภาพประกอบคำศัพท์ที่น่าสนใจช่วยให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่า 300 ภาพ
รวมคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ฝ่ายวิชาการชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน 120 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

  หนังสือรวมคำศัพท์ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือใช้สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อำนวยความสะดวกในการค้นหาคำและความหมายจากหนังสือ ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ในเล่มประกอบด้วย คำศัพท์ คำแปล จัดเรียงตามลำดับอักษรในแต่ละบท และได้รวบรวม สุภาษิตคำพังเพย สำนวยไทย ที่มีในบทเรียนไว้ท้ายเล่มเพื่อง่ายต่อการค้นหาคำและความหมาย
 • รวมคำศัพท์เกี่ยวบทเรียนมากกว่า 1,700 คำ
 • เพิ่มคำอธิบายความหมายเสริมความเข้าใจให้ละเอียดขึ้น
 • มีภาพประกอบคำศัพท์ที่น่าสนใจช่วยให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่า 300 ภาพ
แบบฝึกหัดคัดภาษาไทยมาตรฐาน
แบบฝึกหัดคัดภาษาไทยมาตรฐาน

ฝ่ายวิชาการชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 30 บาท, จำนวน 32 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

แบบฝึกหัดคัดภาษาไทยมาตรฐาน เพื่อพัฒนาความรู้ในการเขียนตัวอักษรภาษาไทย 44 ตัว ฝึกความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือและแขน เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่เริ่มต้นหัดอ่านหัดเขียน พร้อมภาพประกอบน่ารักๆ เกี่ยวกับตัวอักษรไทย
แบบฝึกหัดคัดตัวเลขมาตรฐาน (ตัวเลขไทย-อารบิค)
แบบฝึกหัดคัดตัวเลขมาตรฐาน (ตัวเลขไทย-อารบิค)

ฝ่ายวิชาการชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 30 บาท, จำนวน 24 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

แบบฝึกหัดคัดตัวเลขมาตรฐาน (ตัวเลขไทย-อารบิค) เพื่อพัฒนาความรู้ในการเขียนตัวเลขไทย-อารบิค และความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือและแขน เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ที่เริ่มต้นหัดอ่านหัดเขียน พร้อมภาพประกอบน่ารัก ๆ เกี่ยวกับจำนวนตัวเลข
รวมคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รวมคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ฝ่ายวิชาการชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน 120 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

  หนังสือรวมคำศัพท์ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือใช้สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ อำนวยความสะดวกในการค้นหาคำและความหมายจากหนังสือ ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ในเล่มประกอบด้วย คำศัพท์ คำแปล จัดเรียงตามลำดับอักษรในแต่ละบท และได้รวบรวม สุภาษิตคำพังเพย สำนวยไทย ที่มีในบทเรียนไว้ท้ายเล่มเพื่อง่ายต่อการค้นหาคำและความหมาย
 • รวมคำศัพท์เกี่ยวบทเรียนมากกว่า 1,600 คำ
 • เพิ่มคำอธิบายความหมายเสริมความเข้าใจให้ละเอียดขึ้น
 • มีภาพประกอบคำศัพท์ที่น่าสนใจช่วยให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่า 300 ภาพ
รวมคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รวมคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ฝ่ายวิชาการชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน 120 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

  หนังสือรวมคำศัพท์ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือใช้สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อำนวยความสะดวกในการค้นหาคำและความหมายจากหนังสือ ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ในเล่มประกอบด้วย คำศัพท์ คำแปล จัดเรียงตามลำดับอักษรในแต่ละบท และได้รวบรวม สุภาษิตคำพังเพย สำนวยไทย ที่มีในบทเรียนไว้ท้ายเล่มเพื่อง่ายต่อการค้นหาคำและความหมาย
 • รวมคำศัพท์เกี่ยวบทเรียนมากกว่า 1,600 คำ
 • เพิ่มคำอธิบายความหมายเสริมความเข้าใจให้ละเอียดขึ้น
 • มีภาพประกอบคำศัพท์ที่น่าสนใจช่วยให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่า 300 ภาพ
รวมคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รวมคำศัพท์ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ฝ่ายวิชาการชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 30 บาท, จำนวน 88 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

  หนังสือรวมคำศัพท์ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือใช้สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ อำนวยความสะดวกในการค้นหาคำและความหมายจากหนังสือ ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ในเล่มประกอบด้วย คำศัพท์ คำแปล จัดเรียงตามลำดับอักษรในแต่ละบท และได้รวบรวม สุภาษิตคำพังเพย สำนวยไทย ที่มีในบทเรียนไว้ท้ายเล่มเพื่อง่ายต่อการค้นหาคำและความหมาย
 • รวมคำศัพท์เกี่ยวบทเรียนมากกว่า 1,200 คำ
 • เพิ่มคำอธิบายความหมายเสริมความเข้าใจให้ละเอียดขึ้น
 • มีภาพประกอบคำศัพท์ที่น่าสนใจช่วยให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่า 300 ภาพ
ความรู้รอบตัว นานาเรื่องไทยไทย
ความรู้รอบตัว นานาเรื่องไทยไทย

ฝ่ายวิชาการชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 456 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยที่ละเอียดละออ น่าอ่าน น่าค้นคว้า อ้างอิงประกอบการเรียนได้ทุกระดับชั้น เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องภูมิศาสตร์, วรรณกรรม, วรรณคดีไทย, ศิลปะ, วัฒนธรรม, ภาษาไทย, พุทธศาสนา
สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ป.1
สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ป.1

ฝ่ายวิชาการชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือคู่มือช่วยเตรียมสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พจนานุกรมนักเรียน (ปรับปรุงใหม่)
พจนานุกรมนักเรียน (ปรับปรุงใหม่)

ฝ่ายวิชาการชมรมเด็ก
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 50 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 10X14 ซม.

รวมคำศัพท์ภาษาไทยฉบับปรับปรุงใหม่ มีคำศัพท์กว่าหมื่นคำ พร้อมภาคผนวก คำอ่านยาก และเรื่องน่ารู้ต่างๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลานและปลา
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว