พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี : 15 รายการ
สุดยอดตำราโอสถทิพย์
สุดยอดตำราโอสถทิพย์

พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 200 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

หนังสือเล่มนี้ ให้ความรู้หลักและความรู้เสริมทั้งทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนโบราณของไทย เป็นผลมาจากการรวบรวมตำรับตำราและประสบการณ์ของแพทย์แผนโบราณ รวมทั้งความเชื่อในเรื่องเวทมนตร์คาถาของคนไทยในอดีต
วิธีการหรือหลักการรักษาร่างกายเพื่อป้องกันและบรรเทาบางอาการของโรคต่าง ๆ จากการบีบ นวด กดจุด เป็นที่นิยมและส่งเสริมกันมากในปัจจุบัน ปรากฎชัดเจนอยู่ในหนังสือเล่มนี้หลายขั้นตอน รวมทั้งการแนะนำตำรับยาสมุนไพรขนานต่าง ๆ ตามภูมิปัญญาของคนไทยโบราณที่มีการกล่าวอ้างมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งวิธีการใช้หลักทางพุทธศาสนาเข้ามาช่วย เช่น การทำสมาธิภาวนา เป็นต้น อาจจะเป็นความรู้เสริมและเป็นทางเลือกของคนป่วยได้เป็นอย่างดี
ผู้รวบรวมเผยแพร่เป็นผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์ทางด้านภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยและมีผลงานด้านนี้ออกมาแล้วหลายเล่ม หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นที่พึ่งทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการเสริมสร้างชีวิตและสุขภาพ
มนตร์ คาถา สมาธิ
มนตร์ คาถา สมาธิ

พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 25 บาท, จำนวน 40 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

เวทมนตร์คาถาอาคมทรงอิทธิฤทธิ์ (เว้นยันต์ทุกแบบ) ซึ่งท่านพระโบราณจารย์ให้ความเพียรพยายามจดบันทึกไว้ เพื่อประสงค์ให้กุลบุตรในภายหลังได้รู้และนำไปใช้ขจัดทุกข์ เสริมสุข เมื่อเกิดความจำเป็นที่ไม่อาจใช้ความรู้ทางคดีโลกหรือหลักธรรมขั้นปริยัติ เข้าแก้ไขหรือให้สำเร็จประโยชน์ที่ประสงค์ได้ มีอยู่มากมายหลายเรื่องหลายพระคาถา บรรดาที่เกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์จะขอนำมาเผยแพร่ต่อกุลบุตรกุลธิดาสามารถเลือกนำเจริญบริกรรมให้สำเร็จประโยชน์ตามอัธยาศัยและความต้องการ
โรคปวดหัวเข่า
โรคปวดหัวเข่า

พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 85 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

สาเหตุโรคปวดข้อ ปวดเข่า การรักษาด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งของแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย นวดเส้นเท้าโดยใช้เหยียบ นอกจากนี้ยังมีวิธีการกดเส้น เพื่อบรรเทาอาการปวดเอวปวดหลัง แถมท้ายด้วยพระคาถา อาคมตามวิธีของแพทย์แผนไทย
ตำราการนวด
ตำราการนวด

พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ประมวลความรู้เรื่องการนวดเพื่อบรรเทารักษาโรค จากปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางหัตถศาสตร์ทั้ง อินเดีย-จีน-ไทย ได้ครบถ้วน อ่านแล้วกำหนดได้แล้วสามารถนำไปใช้กด นวด รักษาอาการผิดปกติต่างๆ ในกายตนและบรรเทาให้ผู้อื่นได้
เพชรน้ำเอก
เพชรน้ำเอก

พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 350 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 21X29.5 ซม.

รวมตำรายาสมุนไพรไทยที่แพทย์แผนไทยใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ผลดีอย่างน่าอัศจรรย์ และวิธีกดจุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ยารักษาโรค
เกร็ดความรู้เร้นลับรอบตัว
เกร็ดความรู้เร้นลับรอบตัว

พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 65 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

เคล็ดลับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ คุณค่าทางยาจากสัตว์และพืชพื้นบ้าน มีภาคผนวก คุณวิเศษแห่งพืชผักผลไม้
อิทธิพล และความสุขพิเศษจากการบำเพ็ญสมาธิภาวนา
อิทธิพล และความสุขพิเศษจากการบำเพ็ญสมาธิภาวนา

พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 80 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

หลักการบำเพ็ญสมาธิในวงจรสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา ชี้ให้เห็นถึงเหตุที่ทำสมาธิองค์แห่งการบรรลุฌาณจากการทำสมาธิ การบำเพ็ญในลักษณะต่างๆ และคุณวิเศษของการบำเพ็ญภาวนา
วิถีชะตาชีวิต
วิถีชะตาชีวิต

พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 65 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 10X14.5 ซม.

ทางโหราศาสตร์มีความเชื่อมาแต่โบราณกาลว่า วิถีการโคจรของดวงดาวในห้วงอวกาศล้วนเกี่ยวข้องและมีอำนาจอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมนุษย์และความเป็นไปในจักรวาล โดยอาศัยสถิติการหมุนเวียนตามวงโคจร รวมทั้งปรากฎการณ์ในห้วงอวกาศและความผันแปรวิถีชีวิตชาวโลกเป็นเหตอ้างอิง นี่คือที่มาของหนังสือเล่มนี้ เขียนโดย วิพุธโยคะ รัตนรังษี และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ ให้คำพยากรณ์ผลดีผลร้าย คุณ โทษ และคู่ครองตามอิทธิพลความเชื่อ
ยอดคัมภีร์ สรรพวิทยา โบราณาจารย์
ยอดคัมภีร์ สรรพวิทยา โบราณาจารย์

พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

รวบรวมคัมภีร์ต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย พร้อมคำแปล อิทธิฤทธิ์ คำสวดเพื่อให้คัมภีร์นั้นๆ เป็นคุณแก่ผู้ใช้
บันทึกคำเทศน์-บรรยายแนวแปลก
บันทึกคำเทศน์-บรรยายแนวแปลก

พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 80 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เปิดเผยคุณโทษอันซ่อนเร้นลี้ลับของสภาวะที่เป็นทาน-ศีล สัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์โดยตรงให้ความจริงเกี่ยวกับกรรม-ภพ-ชาติ ที่ท่านผู้มีญาณพิเศษรู้เห็นมาแล้ว และความคิดแปลกแหวกแนวของพระผู้เทศน์อย่างจุใจ
คัมภีร์เสริมศักยภาพชีวิต
คัมภีร์เสริมศักยภาพชีวิต

พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 130 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

หนังสือเพื่อความมีสุขภาพสมบูรณ์อายุวัฒนะ
คัมภีร์ อานุภาพ ปาฏิหาริย์ สมเด็จพระสิวลีฯ
คัมภีร์ อานุภาพ ปาฏิหาริย์ สมเด็จพระสิวลีฯ

พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 40 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

รวมคาถาวิเศษที่คัดจากคัมภีร์โบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จะดลบันดาลให้ผู้ศรัทธาประสบโชคลาภร่ำรวยจากการค้า ได้ทรัพย์อย่างน่าอัศจรรย์ มีภาพพระสิวลีและนางกวัก 4 สี ลงยันต์แทรก
คัมภีร์ประมวล
คัมภีร์ประมวล

พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 160 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

สุดยอดคาถาศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับของพระโบราณจารย์เจ้า ผู้รวบรวมได้นำมาขยายความอย่างพิศดาร อ่านเข้าใจง่าย เหมาะมีไว้ประจำตัวเพราะให้ผลสัมฤทธิ์ในทุกด้านมาแล้ว
เกร็ดคติสุภาษิตจากภูมิปัญญาไทย
เกร็ดคติสุภาษิตจากภูมิปัญญาไทย

พฤฒาจารย์วิพุธโยคะ รัตนรังษี
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 55 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

คติ มักจะสอดคล้องกับคติธรรม มีอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทย เป็นข้อคิดให้รู้เห็นถึงปัญญาของบัณทิตแต่ละสมัย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว