สฤษดิ์ ห.เพียรเจริญ, พ.ท. : 1 รายการ
แม่เหล็กไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน
แม่เหล็กไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน

สฤษดิ์ ห.เพียรเจริญ, พ.ท.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 165 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ในระดับอุดมศึกษา ในสถาบันที่มีการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่จะต้องใช้วิชา แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป ซึ่งวิชานี้มีศึกษาอยู่ในกองวิชานายร้อยชั้นปีที่ 1 จะต้องเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เอกสารประกอบการสอนแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย จะมีทั้งหมด 9 บท
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว