พิพัฒน์ เพริดพริ้ง : 2 รายการ
แคลคูลัสและการประยุกต์
แคลคูลัสและการประยุกต์

พิพัฒน์ เพริดพริ้ง
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 303 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

การศึกษาแคลคูลัสอย่างจริงจังนั้น ต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นฐานหลายเรื่อง เพราะถือกันว่าศาสตร์นี้เป็นคณิตศาตร์ขั้นสูง การลงรายละเอียดให้หนักแน่นก็ต้องเรียนกันไปตามระบบ แต่อย่างไรก็ตาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย-นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพก็เริ่มต้นศึกษาแคลคูลัสขั้นต้นกันแล้ว โดยส่วนตัวผมเองเคยสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมาก่อน ทราบดีว่าการนำเสนอพื้นวิชาให้ครบถ้วนในครั้งแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นงานหนักสำหรับทั้งกับนักศึกษาและครู-อาจารย์ ควรมีคู่มือที่ช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพกว้าง ๆ ของแคลคูลัสและนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
คณิตศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์ทั่วไป

พิพัฒน์ เพริดพริ้ง
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 350 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เทคนิคการคิดการทำข้อสอบประเภทต่างๆ เนื้อหายังครอบคลุมหลักสูตรอาชีวะอีกด้วย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว