ภิญโญ ศรีจำลอง : 1 รายการ
ความยิ่งใหญ่แห่งวรรณคดีรัตนโกสินทร์
ความยิ่งใหญ่แห่งวรรณคดีรัตนโกสินทร์

ภิญโญ ศรีจำลอง
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 75 บาท, จำนวน 128 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

เรียนรู้ความเป็นยอดอัจริยะของบรรพบุรุษ ผู้สร้างสรรค์งานวรรณคดีหรือวรรณกรรมในอดีต อันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อและอุดมคติของคนสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว