มนตรี ถิรวิทย์วรกุล : 1 รายการ
กลองยาว ศิลปะพื้นบ้านของไทยทุกภาค
กลองยาว ศิลปะพื้นบ้านของไทยทุกภาค

มนตรี ถิรวิทย์วรกุล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 92 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

การเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ กำหนดให้โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าเห็นว่ากลองยาวเป็นวิชาหนึ่ง ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในทุกภูมิภาคของไทย ที่ยังสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษ การสอน การตี การแห่และการรำกลองยาว จึงเป็นการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่กับประเพณีท้องถิ่น เช่น การบวช ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า แห่เทียนพรรษา ลอยกระทงและสงกรานต์ ตลอดไป
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว