มาเนล ซานเชส : 1 รายการ
อิเล็กทรอนิกส์และสนเทศศาสตร์
อิเล็กทรอนิกส์และสนเทศศาสตร์

มาเนล ซานเชส / อดิศัย ณ ถลาง / อมรา พลอยสังวาลย์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 31 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

อิเล็กทรอนิกส์ และสนเทศศาสตร์มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนในประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงส่งผลให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อ่านวัยเยาว์ทั้งหลายควรคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเติมเต็มในเรื่องดังกล่าว จึงนำเสนอในรูปแบบที่เพลิดเพลินและเห็นภาพได้ชัดเจน โดยยึดหลักสำคัญทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน
หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สารานุกรม แต่เป็นเหมือนภาพรวมกว้าง ๆ ของแง่มุมเด่น ๆ ที่พยายามดึงดูดความสนใจผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประดิษฐกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ได้เลือกมาใช้จากความสำคัญเฉพาะทาง ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และความเชื่อมโยงกับสังคม ภายในไม่ถึง 50 ปีที่ผ่านมานี้ ศาสตร์ทางอิเล็กทรอนิกส์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ปฏิวัติวิถีชีวิตในส่วนสำคัญของมนุษย์
หนังสือเล่มนี้พยายามแสดงเรื่องที่ไม่น่าสนใจผ่านทางรูปภาพโดยใช้ประดิษฐกรรมและกระบวนการทำงานเหล่านั้น โดยมีคำอธิบายที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ซึ่งเป็นจุดหมายของหนังสือเล่มนี้ และมิได้ให้ข้อมูลเชิงรายละเอียดมากเกินไปอันจะนำไปสู่การทำลายความสนใจ แต่พยายามเน้นส่วนที่เชื่อมโยงกันได้ให้ผู้อ่านรู้จัก
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว