ยิ่งศักดิ์ นิตยฤกษ์ : 3 รายการ
คณิตศาสตร์ Essential atlas of mathematics
คณิตศาสตร์ Essential atlas of mathematics

Parramon Editorial Team / ยิ่งศักดิ์ นิตยฤกษ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือชุดแผนภาพวิชา"นิเวศวิทยา" นี้ เปิดโอกาสให้ท่านผู้อ่านได้เข้าไปสัมผัสลักษณะอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของคณิตศาสตร์และเข้าใจในเหตุผลของวิชานี้ ซึ่งมักจะเป็นสิ่งลึกลับและน่าตื่นเต้น แต่ก็มีเสน่ห์น่าสนใจอยู่เสมอ เป็นการเอื้ออำนวยให้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์ของท่านผู้อ่าน มีความเพิ่มพูนแผ่ขยายกว้างไกลออกไป เราได้บรรจุทั้งคำบรรยาย และโจทย์อย่างง่าย ๆ ที่หยิบยกมาจากชีวิตประจำวัน โดยใช้ถ้อยคำที่ชัดเจน
เราปรารถนาที่จะแสดงให้เห็นภาพในมุมกว้างของขอบเขตเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งแบ่งแยกโดยกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เช่น จากเลขคณิตไปสู่พีชคณิต รวมทั้งการวิเคราะห์เรขาคณิต สถิติ และการศึกษาสาขาอื่น ๆ ที่ใหม่กว่าเช่น เรขาคณิตสาทิสรูป (fractal geometry) ตรรกศาสตร์วิภัชนัย (fuzzy logic) และทฤษฎีความอลวน (chaos theory)
ในการพิมพ์หนังสือแผนภาพวิชา คณิตศาสตร์ ครั้งนี้ เราต้องการสร้างสรรค์หนังสือนี้ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ และยังเข้าถึงการสอนได้ด้วย มีความถูกต้องมากที่สุด สนุกสนาน ชัดเจน และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่กำลังเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนประชาชนที่พบว่าคณิตศาสาตร์เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากในชีวิตประจำวัน และยังจำเป็นจะต้องย้อนกลับไปศึกษามันอีก เกือบทุกคนเชื่อว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นต้องนำมาใช้ในการอธิบายโลกที่เราอาศัยอยู่ และนั่นมันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนกรรมพื้นฐานสำหรับทุก ๆ คน เราหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะเห็นด้วยว่าเราได้ทำสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายของเราแล้ว
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
ฟิสิกส์ และเคมี Essential atlas of physics and chemistry
ฟิสิกส์ และเคมี Essential atlas of physics and chemistry

Parramon Editorial Team / ยิ่งศักดิ์ นิตยฤกษ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

วัตถุประสงค์ของหนังสือชุดแผนภาพนี้เป็นการวางพื้นฐานแก่นักศึกษา เพื่อให้คุ้นเคยกับวิชาฟิสิกส์ และเคมีแต่ไม่เน้นเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ และสูตรคำนวณมากเกินความจำเป็น โดยมุ่งที่จะอธิบายแนวความคิดให้กระจ่างและเข้าใจง่าย เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคแก่ผู้เรียนที่ยังเยาว์วัย
การเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้พยายามไม่ใส่ข้อมูลมากเกินไป ซึ่งจะไม่เสริมสร้างความเข้าใจของผู้อ่าน หรือให้แนวคิดที่กว้างขวางใหญ่โตเกินไป แต่ก็มีความจริงบางอย่างที่น่าสนใจ จึงได้เน้นเอาไว้ เพราะสิ่งนั้นอาจจะมีค่าน้อยมาก หรือมีค่ามหาศาลก็ได้ เราพยายามที่จะโยงความสัมพันธ์ให้กว้างขวางออกไปโดยไม่ทำให้ผู้อ่านเกิดการไขว้เขวในประเด็นสำคัญระหว่างทฤษฎีทางฟิสิกส์และเคมี กับชีวิตประจำวัน เรามั่นใจว่าวิทยาศาสตร์ทั้งสองสาขานี้จะไม่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากกว่า
สำนักพิมพ์หวังว่าหนังสือชุดแผนภาพนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมตำราอื่น ๆ ได้จริง ซึ่งเราไม่มีเจตนาจะให้ใช้แทนตำรา แต่เป็นการแนะนำให้รู้จักและรักธรรมชาติโดยการเรียนรู้ถึงคุณค่าและช่วยกันรักษาธรรมชาติเอาไว้
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
เคมีเล่มเล็ก
เคมีเล่มเล็ก

ยิ่งศักดิ์ นิตยฤกษ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 50 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

ความรู้เรื่องเคมี อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทดลอง การวัดทางวิทยาศาสตร์ ความรู้เรื่องธาตุ สารประกอบ ของผสมสัญลักษณ์ทางเคมี สารละลาย กรด เบส เกลือ การทำให้สะเทิน ฯลฯ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว