ตะวัน ทักษณา, ร.อ. : 1 รายการ
ปทานุกรมอักษรย่อ
ปทานุกรมอักษรย่อ

ตะวัน ทักษณา, ร.อ. / นาวิตรี ทักษณา
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 184 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

หนังสือที่รวบรวมอักษรย่อเรียงตามอักษร เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อใช้ในการเรียน ทำรายงานและผู้ที่สนใจทั่วไป

หน่วยงานต่าง ๆ ก็มีชื่อเรียกเป็นการเฉพาะของตนเอง เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาอีกหลายสถาบันที่ได้รับการยกวิทยฐานะจากการที่เคยเป็นสถาบันหรือวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยอีกมากมาย ที่จำเป็นต้องมีคำย่อและอักษรย่อสำหรับใช้ในการเรียกขาน และใช้ในหนังสือราชการพร้อมกันด้วย
ดังนั้น ในเวลาต่อมาจึงมีคำย่อและอักษรย่อใหม่ ๆ ที่แปลกตา ปรากฎให้เห็นในสื่อสารมวลชนเพิ่มมากขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกัน และไม่เพียงเท่านั้น นอกจากคำย่อ หรืออักษรย่อที่เคยเห็นการย่อเพียง ๑ หรือ ๒ ตัว ก็ได้เพิ่มให้เห็นคำย่อ หรืออักษรย่อ ที่มีจำนวนมากขึ้นถึง ๓ หรือ ๕ ตัวในขณะนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร ผู้ทำหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยการพิมพ์เป็นข่าว บทความ หรือสารคดีที่เกี่ยวข้อง ก็จะตีพิมพ์คำย่อ หรืออักษรย่อใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างนับไม่ถ้วน ทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่า การใช้คำย่อ หรืออักษรย่อของหน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ เหล่านั้น มีหลักเกณฑ์ในการย่อคำ หรืออักษรอย่างไร
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว